Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Cookies

Hva er cook­ies?

En cook­ie er liten kode som lagres som en tek­st­fil på pc-en din.

Gjen­nom den kan infor­masjon fra den pc-en som besøk­er hjemmes­i­den lagres og opp­be­vares til neste gang nettsi­den besøkes av den samme pc-en.

Der­for kan en cook­ie kan være til stor hjelp for deg. Blant annet kan den lagre pas­sord slik at du alltid slip­per å huske disse neste gang du vil logge deg inn et sted. En cook­ie kan også rep­re­sen­tere en viss trussel for sikker­heten på pc-en din.

Det finnes to hov­ed­typer cook­ies:

Ses­sion­cook­ie: En midler­tidig cook­ie som kun eksis­ter­er mens du bruk­er net­tle­seren.

Per­ma­nent cook­ie: Opp­be­vares på hard­disken din og er aktiv til en angitt utløps­da­to. Per­ma­nente cook­ies brukes mye i forbindelse med per­son­alis­er­ing av sider, automa­tisk innlog­ging og så videre.

En track­ing-cook­ie er en per­ma­nent cook­ie av det mer tvil­somme slaget. Den kan sende opplysninger om net­trafikken din videre til selskaper/personer som kan utnytte infor­masjo­nen de får. Du bør ikke ha slike sporing­spro­gram­mer liggende på pc-en. Bruk verk­tøy som Spy Sweep­er, Ad-aware og Spy­bot for å fjerne slike track­ing-cook­ies.

Du kan selv velge om browseren skal akseptere cook­ies eller ikke. Det er også mulig å slette cook­ies som lig­ger på pc-en din.

Du finner mer infor­masjon der­som du søk­er på “cook­ies” under “Hjelp” (trykk F1 når du står på skrive­bor­det på pc-en).