Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Om garantiforsikring

Garantiforsikring – når du skal stille sikkerhet for oppfyllelse av kontrakter

Når du inngår avtale om et nytt prosjekt eller får en ny ordre, kreves det ofte at du må stille en garanti overfor din kunde. Her får du bruk for garantiforsikring.

Hva er garantiforsikring?

Garantiforsikring brukes som sikkerhet for utførelse av et prosjektarbeid som er avtalt i henhold til kontrakt. Garantiforsikring kan også anvendes som sikkerhet for tilbakebetaling av forskuddsbetalinger dersom ytelsen eller varen ikke leveres i henhold til det avtalte.

Hvor brukes garantiforsikring?

Garantiforsikring brukes i mange forskjellige sammenhenger, og det finnes derfor flere forskjellige typer av garantier til forskjellige formål.

Det kan feks. være innenfor byggebransjen hvor en entreprenør skal stille garanti overfor bygherren eller en underentreprenør som skal stille en garanti overfor en hovedentreprenør.

Innenfor byggebransjen

Med en fullførelses- og reklamasjonssgaranti kan byggherren eller hovedentreprenøren sikre seg at han kan få dekket eventuelle ekstra utgifter dersom arbeidet ikke utføres i henhold til kontrakten. Han kan således få utbetalt beløpet under garantien og bruke beløpet til å få et annet firma til å utføre eller fullføre arbeidet eller til å utbedre feil og mangler i reklamasjonsperioden.

Betalingsgarantier eller forskuddsgarantier sees også i forbindelse med byggeprosjekter, hvor det inngår levering av materialer. Her kan du som byggherre/kjøper sikre deg at du får forskuddsbetalt tilbake dersom entreprenøren/leverandøren ikke kan oppfylle sin leveringsforpliktelse i henhold til kontrakten.

Innenfor industrielle virksomheter

Garantiforsikring sees også i forbindelse med leveranse fra industrielle virksomheter hvor kjøper ønsker å sikre tilbakebetaling av forskuddsbetalinger, såfremt virksomheten ikke kan levere det avtalte. I slike situasjoner anvendes betalingsgarantier eller forskuddsgarantier

Vi har lang erfaring med garantiforsikring

Tryg Garanti har lang erfaring med garantiutstedelse. Vi er spesialister i garantiforsikring og kan hjelpe deg med alle typer garantier innenfor bygge bransjen og den ordreproduserende industri.

Tryg Garanti er Nordens største garantiforsikringsleverandør og kan hjelpe deg både lokalt og på tvers av landegrenser. Har du forretningsenheter i flere land og behov for å stille garantier i disse landene, så kan vi tilby deg en garantiramme som dekker alle land og alle forretningsenheter i konsernet.

Les mer om våre produkter og POMnet, som er vår onlineløsning som gir deg full oversikt over din garantiportefølje døgnet rundt.

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Hvis du vil vite mer om våre løsninger, så kontakt oss på tlf. 23 29 84 80 eller kontakt oss via vår kontaktsskjema.