Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Garantiforsikring for internasjonale virksomheter

Vi hjelper gjerne med garantiforsikring for internasjonale virksomheter

Har du forretningsenheter i flere land og har bruk for å stille garantier i disse landene, så kan vi tilby deg en garantiramme, som dekker alle land og alle forretningsenheter i konsernet. Vi har mange års erfaring med rådgivning av internasjonale virksomheter.

Våre garantier aksepteres i de fleste land

Vi kan utstede garantier i hele Europa og kan derfor raskt hjelpe deg. Har du bruk for garantiforsikring i land utenfor Europa, kan vi også være behjelpelige med det.

Vi sikrer at du har full oversikt

Hvis du inngår en avtale med Tryg Garanti, får du en fast rammeavtale som du kan trekke på. Du vil derfor alltid vite om det er plass til nye garantier under din ramme. Samtidig belaster du ikke ditt bankengasjement.

Tryg Garanti har den mest fleksible garantiløsningen på markedet – vi kan håndtere store mengder standard garantier. Med Tryg Garanti`s online system POMnet får du fullt oversikt over hele konsernets utnyttelse med spesifikasjon for hver enkelt forretningsenhet.

Med POMnet får du også:

  • mulighet for å kontrollere individuelle fullmaktsforhold i forbindelse med bestilling av garantier.
  • du kan velge mellom sentral eller desentral fakturering
  • flerspråklig online løsning til bestilling og administrasjon av garantier (dansk, engelsk, tysk, norsk, svensk, finsk)
  • elektronisk spesifikasjon av fakturaer

Du kan lese mere om vår online løsning her.

Få en skreddersydd internasjonal løsning

Har din virksomhet behov for en garantiløsning som omfatter forretningsenheter i flere land, kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 23 29 84 80. Du kan også kontakte oss via vår kontaktsskjema.