Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Signatur

Vi underskriver med digital signatur

I Tryg Garanti utsteder vi som hovedregel ikke garantier med original underskrift. I stedet er garantier signert med både en skannet underskrift og en digital signatur.

Hva er digital signatur?

En digital signatur er det samme som en elektronisk underskrift. Den digitale underskriften er din sikkerhet for at din garanti er underskrevet av Tryg Garanti.

Når du mottar garantidokumenter fra Tryg Garanti, som er signert med en digital underskrift, kan du derfor være sikker på at dokumentet er utstedt av oss.

Hvordan virker det?

Som en del av den automatiske utstedelsesprosedyre i Tryg Garanti`s online kundesystem POMnet utstedes garantidokumenter i dag utelukkende som PDF-filer. Det betyr at det ikke lenger finnes fysiske kopier av de enkelte garantidokumenter.

Hver garanti er signert med skannede underskrifter som har samme gyldighet som den originale underskrift. I tillegg til den skannede underskriften er PDF garantier også signert med digital elektronisk underskrift som verifiserer at PDF dokumentet er utarbeidet av oss. Den digitale signaturen gjelder også når dokumentet videresendes med e-post.

Vi anbefaler derfor at du alltid videresender ditt garantidokument til samarbeidspartnere via e-post. På denne måten får de umiddelbart bekreftet dokumentets gyldighet.

Digicert er vores sertificeringstilbyder. Du kan lese mer om digital signatur fra Digicert her.

Hvorfor bruker Tryg Garanti digital signatur?

Vi ønsker at våre kunder kan få utstedt garantier så enkelt og hurtig som mulig. Det sikrer vi oss blant annet ved at alle kunder har full adgang til vår online system POMnet. Her kan de få oversikt over deres portefølje, bestille og endre garantier samt se deres garantidokumenter. Ved kun å utstede og underskrive garantidokumentene i elektronisk form, kan vi gjøre utstedelsesprosessen kortere. Vi hjelper på denne måten våre kunder til en enklere kommunikasjon i forhold til deres forretningsforbindelser.

Vil du høre mere om hva vi kan tilby og hvordan POMnet virker, så kontakt oss på tlf. 23 29 84 80.