Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Vår finansielle rating

Moody’s vurdering av vår finansielle rating

Vår finan­sielle rat­ing er vur­dert av Moody’s. Moody’s Investors Ser­vice har den 15. desem­ber 2016 oppjustert Tryg For­sikrings IFSR* til ‘A1’ fra ‘A2’ samt under­ordnede gjeld til A3 (hyb) fra Baa1 (hyb). Ratin­gen er bekreftet i juli 2018.

Hvis du har spørsmål om vår finan­sielle rat­ing, kon­takt oss gjerne, så hjelper vi med eventuelle avk­lar­ingsspørsmål. Du kan lese mer på tryg.com.

*insur­ance finan­cial strength rat­ing