Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

MonitorFlex

MonitorFlex er et tilbud til deg som allerede har tegnet en kredittforsikring hos Tryg Garanti og som ønsker å opprettholde dekningen for en debitor som vi normalt ville si opp dekningen for på grunn av forverrede økonomiske forhold.

Når bør jeg vurdere MonitorFlex-dekning?

Hvis den økonomiske situasjonen til en av debitorene dine utvikler seg i negativ retning, kan det være aktuelt å vurdere en MonitorFlex-dekning.

En negativ utvikling i en debitors økonomiske forhold vil medføre at dekningen blir redusert eller fullstendig slettet for fremtidige leveranser.

Hvis kunden er viktig for deg og du ønsker å opprettholde dekningen, kan vi i noen tilfeller tilby å gjøre dette mot ekstra betaling ifølge MonitorFlex-ordningen.

Hvordan søker jeg?

Du trenger bare kontakte Tryg Garanti. Kontaktopplysningene finner du i meldingen som vi har sendt deg per e-post. Vi vurderer deretter om vi kan opprettholde dekningen, og dersom det er mulig, i så fall til hvilken pris. I noen tilfeller kan redusert dekningsprosent være en forutsetning for fortsatt dekning.

Hvis du takker ja til tilbudet, vil vi innkreve premien for MonitorFlex-dekningen separat og kvartalsvis på forskudd. Premien beregnes på bakgrunn av dekningssummen.

Liten skrift
Hvis din kundes situasjon forverres ytterligere, forbeholder vi oss imidlertid likevel retten til å slette dekningen selv om du tidligere har fått en MonitorFlex-dekning for kunden. Du vil få fem dagers forvarsel slik at du får tid til å finne alternative løsninger med kunden eller komme deg fullstendig ut av samarbeidet. Tryg Garanti tilbakebetaler naturligvis for mye innbetalt premie i disse tilfellene.

MonitorFlex åpner muligheten for et smidigere samarbeid med kundene – også i perioder der økonomien kan være anstrengt.

Flere opplysninger om MonitorFlex får du ved å kontakte din nåværende kundekontakt eller hovedkontoret på telefon 23 29 84 80.