Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Garantiforsikring i Norge

Tryg Garanti har lang erfaring innen garantiforsikring i Norge

Vi kan gi deg kvalifisert rådgivning vedrørende garantiforsikring i Norge og utlandet.

Vi tilbyr både skreddersydde og standard løsninger og vi gjør vårt beste for å imøtekomme de behov din virksomhet har.

Hvorfor skal jeg bruke garantiforsikring?

Når du inngår avtale om et nytt prosjekt eller får en ny ordre, vil du ofte bli bedt om å stille en garanti som skal sikre din samarbeidspartner om at du kan leve opp til dine kontraktsmessige forpliktelser. I mange tilfeller vil du kun få prosjektet dersom du kan stille en garanti for at du kan oppfylle kontrakten.

Det er derfor viktig at du – allerede innen du går i gang med et prosjekt – har sikret deg, at du rent faktisk kan stille en slik garanti. Tryg Garanti kan tilby deg å stille garantien på dine vegne. Det betyr at vi inntrer i kundeforholdet som tredjepart og garanterer overfor din samarbeidspartner at du kan oppfylle dine kontraktsforpliktelser.

Hvis du inngår en avtale med Tryg Garanti får du en fast rammeavtale som du kan trekke på. Du vil derfor alltid vite om der er plass til nye garantier under din ramme. Samtidig belaster du ikke ditt bankengasjement.

Tryg Garanti kan hjelpe deg med flere forskjellige typer garantier, både innenfor byggebransjen, den ordre-produserende industri, og overfor offentlige institusjoner. Du kan lese mer om de enkelte typer her.

POMnet – Tryg Garantis selvbetjeningssystem

Er du kunde hos Tryg Garanti, har du adgang til markedets beste onlineløsning. POMnet gir deg full oversikt over din garantiportefølje døgnet rundt.

Kontakt oss for mer informasjon om garantiforsikring i Norge

Vil du drøfte ditt garantibehov, eller høre mer om vår unike onlineløsning, kontakt oss på tlf. 23 29 84 80. Du er også velkommen til å skrive til oss via vårt kontaktssjema.