Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Om oss

Tryg Garanti er spesialister i garantiforsikring og kredittforsikring

Tryg Garanti er nordens største leverandør av garantiforsikring og spesialister i kredittforsikring. Vi har kontorer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. I Sverige finnes vi under navnet Trygg-Hansa Garanti. Vi har også kontorer i Østrig, Tyskland, Nederland, Belgien og Schweiz.

Vi utsteder alle former for garantier innenfor bygg- og anleggsbransjen og den ordreproduserende industri. Vi utsteder også garantier overfor offentlige myndigheter, herunder EU-direktoratet. Du kan lese mere om garantiforsikring her.

Våre kredittforsikringsteam tilbyr whole-turnover dekninger for alle typer virksomheter i Norden – også til eksportvirksomheter. Du kan lese mere om kreditforsikring her.

En del av Tryg familien

Vi er en del av Tryg – den nest største forsikringsgruppen i Norden. Tryg er notert på Nasdaq OMX Copenhagen. Trygs hovedeier er TryghedsGruppen, som også står bak TrygFonden. TryghedsGruppen, TrygFonden og Tryg utgjør tilsammen Tryg-familien.

Du er med på å redde liv

I Tryg-familien arbeider vi hver dag for at gjøre nordmenns hverdag tryggere. Det gjør vi blant annet gjennom TrygFonds allmennyttige arbeid. Du kan lese mer om fondets arbeid her. Kanskje har du reddet liv uten å vite det!

Vi er både lokale og internasjonale

Uansett om du utelukkende gjør forretning i Norge eller om du er internasjonalt orientert, kan vi hjelpe deg – både med garantiforsikring og med kredittforsikring.

Har du forretningsenheter i flere land og har bruk for å stille garantier i disse landene, kan vi tilby deg en garantiramme som dekker alle land og alle forretningsenheter i konsernet.

Vi er medlem av den internasjonale kreditt og garantiorganisasjon, International Credit Insurance & Surety Association, ICISA , hvilket sikrer et vidt forgrenet samarbeid med andre førende eksperter innenfor garantiforsikring, såvel i Europa som i resten av verden. Dette samarbeidet gir oss samtidig mulighet for å støtte norske virksomheters aktiviteter i utlandet.