Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Søk kredittforsikring

Beskytt din bedrift med en kredittforsikring

Hos Tryg Garan­ti er vi spe­sial­is­ter i kred­it­tfor­sikring. Vi hjelper deg gjerne med å finne rik­tig for­sikringsløs­ning for din bedrift. Les mer om kred­it­tfor­sikring her eller les om alle våre bedrifts­for­sikringer her. Send inn din søk­nad ved å fylle ut skje­maet under. Vi har nor­malt kort behan­dlingstid og vil kon­tak­te deg innen 5 arbei­ds­dager.

Fyll ut skjemaet og søk om kredittforsikring

Fyll ut skje­maet neden­for for å søke om kred­it­tfor­sikring. Vi behan­dler søk­naden innen 10 arbei­ds­dager.

Generelle opplysninger:


Benyttes i dag?

JaNei
JaNei

Økonomiske opplysninger:

Opplysninger om omset­ning ekskl mva:

2016

Total
Innen­lands
Eksport
Til kon­sern­in­terne sel­skaper

2015

Total
Innen­lands
Eksport
Til kon­sern­in­terne sel­skaper

2014

Total
Innen­lands
Eksport
Til kon­sern­in­terne sel­skaper

 
TusenMil­lion­er

 

1.
2.
3.
4.
5.
Kort beskriv­else av frem­gangsmåte for purringer:
Tap på deb­itor­er:

2016

Total
Innen­lands
Eksport
Største enkelt­tap

2015

Total
Innen­lands
Eksport
Største enkelt­tap

2014

Total
Innen­lands
Eksport
Største enkelt­tap

1.

Land
Deb­itor
Beløp

2.

Land
Deb­itor
Beløp

3.

Land
Deb­itor
Beløp

4.

Land
Deb­itor
Beløp

5.

Land
Deb­itor
Beløp

Forventede tap: