Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Kredittforsikring

– fordi kunder ikke alltid kan betale deres regninger

Kredittforsikring er en effektiv måte å sikre deg mot tap på dine debitorer. Tryg Garanti`s kredittforsikring er med på å skape verdi for deg og din bedrift og hjelper deg med å få oversikt over kredittrisikoen på dine debitorer.

Hva er kredittforsikring?

En kredittforsikring forsikrer deg mot å tape penger på utestående hos kunder som går konkurs eller av annen grunn ikke kan betale det du har tilgode hos dem. Forsikringen kalles også debitorforsikring.

Hvor brukes kredittforsikring?

Forsikringen er spesielt rettet mot yrkesbedrifter – både store og små. Den kan være med å sikre din likviditet, øke din kredittverdighet og målrette ditt salg mot lønnsomme kunder. Du kan lese mer om vårt produkt Monitor90, som sikrer deg opp til 90% av ditt tap.

Hvorfor skal du sikre deg?

Mange bedrifter synes de kjenner deres kunder riktig godt – kanskje har de handlet med de samme kunder i mange år og er trygge med samarbeidet. Erfaringen viser imidlertid at 80 % av alle tap kommer fra kunder som har handlet med virksomheten lenge. Derfor er det viktig å løpende sjekke opp deres kredittverdighet – også selv om du synes du kjenner dem.

Der er mange parametere som kan ha innflytelse på dine kunders kredittverdighet. De kan for eksempel handle med samarbeidspartnere i andre land hvor markedet er knapt så positivt, og hvor din kundes kunder går konkurs eller har vanskeligheter med å betale. Det påvirker i første omgang din kunde, men det kan også lett komme til å påvirke deg. I første omgang kan det være medvirkende til en negativ økonomisk utvikling som forverrer din kundes kredittkvalitet og dermed hans betalingsevne.

Med en kredittforsikring sikrer du din bedrift mot å komme i klemme og du får en rekke fordeler som kan være med til å gi deg trygghet i hverdagen.

Les mere om våre kredittforsikringsprodukter Monitor90 og MonitorFlex.