Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Monitor90

Vi dekker 90 % av tapet hvis kun­den din ikke betaler fak­tu­raen sin, og vi gir deg løpende over­sikt over dine kun­ders kred­it­trisiko.

Monitor90 skaper ver­di for deg og bedriften din:

• Lik­viditeten din sikres ved at vi utbe­taler erstat­ning kun 15 dager etter at kun­den din har gått konkurs

  • Du kan mål­rette sal­get mot lønn­somme kun­der for­di vi lev­er­er infor­masjon og løpende overvåk­ing av kred­it­trisikoen
  • Kred­ittver­di­en din i banken øker for­di risikoen for tap på deb­itor­er fjernes
  • Du spar­er tid og ressurs­er for­di vi tar oss av inkas­so­pros­essen
  • Du får effek­tiv kon­troll over nysalg for­di vi tilbyr full­mak­tsstyrt god­kjen­ning av nye deb­itor­er.
  • Du får råd­givn­ing om deb­itor­forhold i inn- og utland gjen­nom våre pro­fesjonelle råd­gi­vere.
  • Hvis du er inter­essert i å vite mer om vår Monitor90, kan du ringe oss på 21 98 49 28 eller kon­tak­te oss via dette skje­maet.

Du kan også laste ned pro­duk­t­bladet her.