Tryg Garanti

Vi er spesialister på bedriftsforsikring

Organisasjon

Tryg Garan­ti er en del av Tryg For­sikring A/S. Vi har kon­tor­er i Dan­mark, Norge, Sverige og Fin­land. I Sverige markeds­før­er vi oss under navnet Mod­er­na Garan­ti.

Vi er 50 kom­pe­tente medar­bei­dere med mange års erfar­ing innen­for alle typer av garan­tifor­sikring og kred­it­tfor­sikring.

I en verden som forandrer seg, gjør vi det enklere å være tryg

Det er Trygs pur­pose og med Tryg Garan­ti som din pro­fes­sionelle part­ner arbei­der vi hver dag for å gjøre hverda­gen enklere og tryg­gere for våre kun­der.

Tryg Garanti‘s ledelse består av:

Dag Aamelfot
Daglig Led­er

 

Mari-Ann Sames­tad
Led­er av Kun­de­sen­ter